واحد کنترل کیفیت

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت شهنور شمس به منظور حفظ، ارتقاء و بهبود ویژه و مستمر کیفیت محصولات خود، به صورت یک واحد مستقل در این شرکت فعالیت دارد و با در اختیار داشتن تجهیزات دقیق آزمایشگاهی و حضور متخصصین برجسته به انجام آزمونهای خاص و دقیق بر روی انواع سیم و تسمه به ترویج محصولات استاندارد با هدف افزایش ضریب کیفیت محصولات می پردازد.

محدوده فعالیت های واحد کنترل کیفیت هم راستا با واحد تولید از ابتدایی ترین مرحله یعنی خرید مواد اولیه تا نهایی ترین مرحله ( ارائه محصول به مشتری)، لازم و ضروری است. لذا این واحد در صدد است با دنبال کردن مباحث زیر هرچه بیشتر موجبات جلب رضایت مشتریان را فراهم آورد:

 • نمونه گیری از محصولات
 • بازرسی نمونه ها
 • کنترل مواد ورودی
 • کنترل فرایند تولید محصول
 • کنترل حین تولید به منظور اقدامات پیشگیرانه

مزایای استقرار سیستم کیفیت

 • آشنایی با مفاهیم و روش های آماری برای کنترل و پایش، نمونه برداری صحیح و قابل قبول در فاکتورهای کاری.
 • تخصص و شناخت کافی در حوزه عملیات و مراحل تولید.
 •  رعایت سلسله مراتب کاری.
 •  مأموریت حفظ کیفیت و بهبود محصولات در زمینه های تولید مختلف یک محصول با هدف رعایت و نگهداری سرمایه های مجموعه.
 •  بینش عمقی و گاهاً فرا سازمانی برای مدیریت و اخذ تصمیم گیری منطقی و اصولی.
 •  درک موازی و تعامل مستقیم از راندمان تولید با کیفیت و دیگر عوامل اجرایی تا بسته بندی.
 

اهداف واحد کنترل کیفیت

 • حفظ استانداردهای تعیین شده سازمانی
 • تصحیح انحرافات فرایند تولید
 • ارزیابی کارایی هر یک از سالن های تولید بر اساس نوع محصول تولیدی
 • افزایش بازده کیفی
 • بهبود فرایند کاری
 • افزایش بهره وری
 
 
وظایف واحد کنترل کیفیت
 •  کنترل دقیق محصول طی ۲ مرحله فیلتر نظارتی.
 •  کنترل مواد اولیه در بدو خرید در قالب نمونه و بعد از آن انجام آزمایشات لازمه و سپس تأیید نهایی و خرید توسط واحد بازرگانی.
 •  کنترل و نمونه برداری مجدد در مراحل تولید از محصول ساخته شده، آنالیزهای محصول، رد یا قبول شدن محصول و سپس بسته بندی محصولات و ارائه به بازار.
 •  نمونه برداری از محموله های بسته بندی شده، انجام بررسی های نهایی، اخذ نتیجه رد یا تایید برای بازار مصرف.
 •  ایجاد تعامل فنی با حضور واحد بازرگانی با تأمین کنندگان و اصلاح موارد نامنطبق در جلسات دوره ای و حتی فراخوان آنها به کارخانه و رؤیت نقص در محل وقوع.
 •  کنترل محصول در حین بسته بندی به صورت اتفاقی جهت حصول اطمینان در حفظ و نگهداری فاکتورهای کمی و کیفی محصول و در صورت مشاهده عدم انطباق اقدام مقتضی برای توقیف محصول و در صورت حاد بودن مغایرت اقدام به توقف خط و حتی خاموش نمودن خط تولید.
 •  کنترل نهایی محصول در انبار و حتی هنگام بارگیری و در صورت مشاهده نقص و عدم تطابق.