درخواست اعطای نمایندگی

شرایط درخواست نمایندگی:

با سپاسگزاری از ابراز تمايل در پيوستن به خانواده بزرگ شهنور، از درخواست‌کنندگان گرامی خواهشمنديم قبل ازتكميل فرم درخواست نمايندگی، شرايط زير را به دقت مطالعه نموده و سپس اقدام به تكميل فرم فرمايند.

شرایط عمومی جهت درخواست نمایندگی:

  • پروانه کسب
  • مالکیت مغازه یا حداقل سند اجاره و سر قفلی مغازه در مکانی مناسب
  • سابقه کار و حسن شهرت
  • داشتن منابع و اعتبار مالی
  • داشتن انبار با متراژ مناسب
  • داشتن امکانات در جهت توزیع کالا

تكميل و ارسال فرم نمايندگی:

متقاضی بايستی ابتدا فرم درخواست نمایندگی را با دقت و بطور کامل تكميل و ارسال نمايد. سپس كارشناسان اقدام به بررسی صلاحیت متقاضی کرده و در صورت لزوم با متقاضی ارتباط گرفته خواهد شد.

تكميل و ارسال مدارک درخواست نمايندگی هيچ‌گونه تعهدی برای گزينش نماينده برای شركت ايجاد نمی‌كند.